+36-37/388-455 admin@m15lorinci.hu

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT

Projektnap

2022.10.10.

„Poirot karácsonya”

2021.12.11.

Cél:

A tanulók a Poirot Karácsonya c. film feldolgozásán keresztül megismerkednek a bűncselekmények alapvető ismérveivel. A projekt során megtanulják felismerni a bűncselekmények elkövetőinek jellemzőit, az alannyá válás feltételeit és a büntethetőségi akadályok rendszerét.

A végcél, hogy mindenki mélységében sajátítsa el a törvényi rendelkezések lényegét. Ezt bizonyítandó, a projekt végén az általuk a történet befejezésének gondolt cselekményt szituációs játék formájában előadják.