+36-37/388-455 admin@m15lorinci.hu
Műszaki ágazati alapoktatás
Az ágazat megnevezése: Bányászat és kohászat
A szakma megnevezése: Bányaművelő
A szakma azonosító száma: 4 0724 01 02
Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
Iskolarendszerű képzési idő: 3 év
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

A bányaművelő alapvető feladatai közé tartozik a bányászati szén-, érc-, ásványbányák művelési, termelési feladatainak elvégzése, az üzemeltetéshez kapcsolódó gépellenőrzési, kezelési, karbantartási és technológiai, feladatok végrehajtása. Feladata a külfejtések művelési technológiáinak, a kisgépes művelésnek az alkalmazása. Elvégzi a földalatti bányatérségekkel, fejtési rendszerekkel, mélybányászati műveletekkel kapcsolatos teendőket, üzemelteti a fronti rakodás, a bányán belüli szállítás berendezéseit, a bányászati berendezéseket, az energiaátalakító gépeket. 2 éves üzemi és 100 órás üzemeltetési, kezelési gyakorlatot követően lehetősége lesz mesteri munkakörök betöltésére, üzemeltetheti a nagyteljesítményű jövesztő-, szállító- és lerakógépeket.