+36-37/388-455 admin@m15lorinci.hu
Az ágazat megnevezése:
A szakma megnevezése:
A szakma azonosító száma:
Iskolai előképzettség:
Iskolarendszerű képzési idő:
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat:
Pályaalkalmassági vizsgálat:

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása: