+36-37/388-455 admin@m15lorinci.hu
Iskolánk tehetségpont lett!

Intézményünk tantestületének pedagógiai gyakorlatát jól szemlélteti iskolai hitvallásunk:

?Az ISKOLA a tudásszerzés bölcsője, és egyben a diákok mindennapi életének színtere.?
(Petőfi Sándor)
Pedagógiai munkánk során mindig törekedünk arra, hogy a ránk bízott diákok örömmel vegyenek részt a tanítás – tanulás folyamatában, képesek legyenek fejlődni és kibontakozhassanak képességeik. Céljaink eléréséhez folyamatosan keressük az új utakat, melyre nagyszerű lehetőséget nyújt az iskolai ?Tehetségpont? létrehozása.

Kiemelt területként kezeljük az egyéni bánásmód, a differenciálás gyakorlati megvalósítását, a tehetségek támogatását, segítését. Ezért döntöttünk úgy a tavalyi tanévben, hogy eredményeinket és céljainkat összegezve pályázunk a Tehetségpont címre, hogy csatlakozhassunk a Nemzeti Tehetségpontok Hálózatához.
Valljuk, hogy a tehetség valamely formája minden emberben ott rejtőzik. Minden tanuló, aki intézményünkben folytatja tanulmányait, tehetséges valamiben. Ezt a képességet, készséget, meg kell találni, felszínre kell hozni. Iskolánk elkötelezett tehetségek sokszínűségének felfedezésében, felkarolásában és kibontakoztatásában.

Nagy örömöt jelentett számunkra, hogy a 2019-ben beadott regisztrációs anyagunk elérte a várt eredményt, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Szakmai bizottsága iskolánk Tehetségpont működési kérelmét elfogadta, így az 2019-2020 tanévet már működő Regisztrált Tehetségpontként kezdhettük.
Az intézményünk által alapított helyi hatáskörű Tehetségpont neve:
?ESZC Március 15. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma?,
azonosítószáma: TP 111 002 664.

A Tehetségpont képviselője: Rusznyák Lászlóné, kapcsolattartója: Nagy Viktória

Mindkét kollégánk rendelkezik speciális tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzésen szerzett végzettséggel, amely segíti a helyi tehetséggondozást, tehetségek beazonosítását.

Intézményünkben hagyománya van az új utak keresésének, a folyamatos fejlődésnek, éppen ezért tehetségfejlesztő munkánkat is tudatosan és hatékonyan szervezzük a mindennapokban.

Büszkén mondhatjuk, hogy intézményünkben nincs olyan pedagógus, aki ne állna mellszélességgel célkitűzéseink mellé, ne vállalna szívesen feladatot a Tehetségpont működésében. Valamennyi kollégáról elmondható, hogy sokrétű, gyakran több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a témában, folyamatosan beépítve az új ismereteket a gyakorlati munkába.

A 2019-2020 tanévben kiváló eredményeket értek el tanulóink, elhivatott pedagógusaink felkészítésével szakmai és sport versenyeken egyaránt.

Igyekeztünk a tehetséggondozás szempontjai szerint tudatosan irányítani az iskolai verseny- felkészítő munkát, a gyakorlás mellett ügyelve az erősségek és gyengeségek feltárására, a gyengébb területek fejlesztésére.

Emellett fokozott figyelmet fordítani a kiemelkedően tehetséges gyerekek beazonosítására, megfelelő helyre irányítására is.

Idei tanévünk kiemelt feladata volt a tehetséggondozó tevékenységhez kapcsolódó tervező munka még tudatosabbá tétele, az elemzés ? értékelés fejlesztése, a folyamatos visszacsatolás, reflexiók rögzítése, valamint a következő tanév tehetségtámogató tevékenységének előkészítése.

https://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-111-002-664?fbclid=IwAR3apOaa9-HTwrMnqPXd1WNKtxGmAYgLjNStwKkAeOmQmOPvfjCp0mml5_s